Μοντέλο Κατασκ. Είδος Καύσιμο Image Powerεικονίδιο ταξινόμησης Effic. Length Depth Height Weight
Varia 2R-55h GET und Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Varia 2R-55h GET DH Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Varia 2L-55h GET und Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Varia 2L-55h GET+DH Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 791 565 1669 245 kg
Mini 2L-4S Spartherm Δύο όψεων ανοιγόμενες Ξύλο 7 78.4 % 530 333 1319 160 kg
Mini 2LRh-4S Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 78.4 % 540 574 1367 160 kg
Mini S-4S Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 7 78.1 % 775 1240 205 kg
Mini Sh-3S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 7 78.1 % 775 473 1254 205 kg
Mini Sh-4S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 7 78.1 % 775 470 1254 205 kg
Mini Z1 Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 7 78.1 % 580 1358 160 kg
Mini Z1-4S Spartherm Μίας όψης ανοιγόμενες Ξύλο 7 78.1 % 580 1358 160 kg
Varia M-60h-4S Spartherm Μίας όψης συρόμενες Ξύλο 7 78.4 % 740 484 1456 205 kg
Varia 2L-55h-4S GET Spartherm Δύο όψεων συρόμενες Ξύλο 7 80.6 % 639 583 1346 245 kg